Aktuella trender på arbetsmarknaden

Aktuella trender på arbetsmarknaden

Intervju med Rebecca Byron Lohk, medgrundare till Reach.

Text: Anna Holmquist

Gig-ekonomin mognar och ledare skiftar i större utsträckning till att agera genom egna företag 

Tillväxt ger förändring, och gig-ekonomin är på väg att gå igenom mer av det än vad den traditionella arbetsmarknaden har gjort på decennier. För både arbetare och företag kan detta vara en välsignelse. Parallellt ökar behovet att lyckas navigera i det snabbt växande landskapet av frilansande konsulter där kompetensen man behöver ofta är komplex och svår att identifiera.

Fler och fler ansluter till gig-ekonomin i dag då det är en rasande fart på frilansmarknaden. Som företag hamnar man ofta i att man snabbt behöver tillsätta kompetens och det kan vara riktigt svårt att förstå vem som är bäst lämpad, speciellt på kort tid. Företag har sällan resurser som kan utvärdera vem som är bäst lämpad för varje uppdrag.

“Utmaningen för dem som tar in kompetens handlar om att kunna navigera bland all kompetens som faktiskt finns tillgänglig idag, vem som är den starkaste matchningen och varför. Här är det en klar fördel att vara nischad och ha djupare kunskap om det område man kompetens försörjer inom. Vi ser ett ökat behov att använda sig av experter som kan utvärdera matchningen på djupet i kombination med att det behöver gå fort”, säger Rebecca Byron Lohk på Reach.

En annan trend Rebecca Byron Lohk ser på arbetsmarknaden är att ledarrollen har tydliga krav på ”hur:et”. Arbetsmarknaden söker idag ledare som får sina medarbetare att växa för att bli sitt bästa jag, vilket kräver lika mycket inlyssnande som kommunikation och empati. 

“Färdigheter är framtidens valuta och en stor del av dessa färdigheter är mjuka färdigheter som kommunikation och empati. Företag flyttar fokus från att anställa för den exakta rollen till egenskaper att anpassa sig till förändrade roller i flexibla organisationsstrukturer. Som kandidat måste man ha stark funktionell expertis och vara en stark så kallad ”peoples person”, säger Rebecca Byron Lohk

Reach är Norden största förmedlare av kompetens inom Operations.

Hon och hennes kollegor ser också att många fler av de mer erfarna kandidaterna vill vara helt fria och jobba i egna företag som konsulter. Att lojaliteten ligger i den aktuella utmaningen men att man vill ändå ingå i ett starkt nätverk.

“Vi märker att många som är duktiga och har längre erfarenhet gärna vill vara självständiga och styra sin egen tid och utveckling, men samtidigt vill de gärna vara med i en gemenskap som ett företag som Reach erbjuder och kontinuerligt utvecklar tillsammans med våra frilansande konsulter”, säger Rebecca Byron Lohk.